ການປຸງແຕ່ງນ້ ຳ ຕານ

sugar

ການ ນຳ ໃຊ້ອ້ອຍໃນການປຸງແຕ່ງອ້ອຍຕ້ອງປະຕິບັດງານໃກ້ໆກັນໃນໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວ - ລົດເກັງ INTECH ສົ່ງຜົນງານທີ່ ໜ້າ ເຊື່ອຖືໄດ້ດີ.